6th Grade Boys White 1-26th Grade Boys White 1-36th Grade Boys White 16th Grade Boys White 2-26th Grade Boys White 2-36th Grade Boys White 26th Grade Boys White 3-26th Grade Boys White 3-36th Grade Boys White 36th Grade Boys White 4-26th Grade Boys White 4-36th Grade Boys White 46th Grade Boys White 5-26th Grade Boys White 5-36th Grade Boys White 56th Grade Boys White 6-26th Grade Boys White 6-36th Grade Boys White 66th Grade Boys White 7-26th Grade Boys White 7-3