8th Grade Boys White 1-28th Grade Boys White 1-38th Grade Boys White 18th Grade Boys White 2-28th Grade Boys White 2-38th Grade Boys White 28th Grade Boys White 3-28th Grade Boys White 3-38th Grade Boys White 38th Grade Boys White 4-28th Grade Boys White 4-38th Grade Boys White 48th Grade Boys White 5-28th Grade Boys White 5-38th Grade Boys White 58th Grade Boys White 6-28th Grade Boys White 6-38th Grade Boys White 68th Grade Boys White 7-28th Grade Boys White 7-3